Razstavišče

Po prenovi v letih 2009 in 2010 je bivanjski del hiše preurejen v muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa je preurejen v razstavišče in prostor za razne manjše razstave in tematske delavnice. V sklopu hiše je tudi manjša trgovinica s spominki, razglednicami in domačimi izdelki.

 

 

Ohranjati ljudsko stavbarsko dediščino

V Filovcih je bilo v preteklosti veliko hiš, kritih s slamo, vendar je zob časa to dediščino popolnoma izbrisal. Magdina hiša bo ostala zanamcem kot vzgled, da se z veliko truda in volje lahko ohrani tudi tako krhke spomenike.