Dogodki >>

Izgubljeni spomin na stavbno dediščino Filovec


Cimprane hiše v Filovcih so še pred časom predstavljale redke ohranjene primerke ljudskega stavbarstva, ki je v zadnjih desetletjih
izginilo iz našega spomina. Zaznavamo ga le še preko fotografij in redko ohranjenih kmečkih hiš. Hiše, krite s slamo, so bile zgrajene iz naravnih materialov (lesa, gline in opeke), ki so jih pridobivali iz domačega okolja.

V njih se je čutilo sobivanje človeka in narave. Združevale so prebivališče človeka, hleve za živino, gospodarsko poslopje in vse, kar je bilo za življenje na kmetiji potrebno. Kmečka hiša je oblikovala svoj stavbni razvoj več stoletij. Od preproste enocelične dimnice, ki je bila hkrati soba, delavnica in kuhinja, se je razvila v domove z »vtregnjenim« tlorisom in hiše zgrajene na vogal in na »ključ«. Lesene in s slamo krite »cimprače« so sčasoma začeli vedno bolj izpodrivati razkošnejši in obstojnejši domovi meščanskega videza, zgrajeni iz opeke. V današnjem času je cimprana hiša le še etnografsko turistični fenomen kot pomnik nekih davnih izgubljenih časov.


Razstavljene fotografije domačij so nastale leta 1992 in so poklon stavbarstvu, ki je zaradi krhkosti materialov (les, blato in slama), ki zahteva nenehno obnavljanje, obsojeno na propad. Vsak dom propade, če v njem nihče ne živi. Vendar so v teh hišah tisti, ki so jih zgradili, živeli do smrti; na svojih domovih so vztrajali do konca. Z njimi so počasi odšli tudi njihovi kot lončenina krhki domovi, ki so se pogrezali vase in kazali rebra na ostrešju brez slamnate strehe. Odšli so drug za drugim, tiho, kakor da nikoli niso bili zgrajeni, kakor da niso obstajali. Z njimi je odšel idiličen čas, čas s slamo kritih hiš, blatnih cest in veselih ljudi.

 

Nazaj